Harita krokisi

Hali hazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Hali hazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.

Hâlihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları, sınırları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Hali hazır haritalar, ” 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar hali hazır harita olarak adlandırılır.

İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da hali hazır haritasının hazırlatılması gerekmektedir.

placeholder image