Statik Proje

Bir yapının iskeleti olmadan o yapının ayakta durabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bir projenin en öncelikli parçalarından biri statik projedir. Yapı malzemelerinin ağırlıklarını, kirişlerin ve kolonların yerlerini hesaplamak; malzemelerin ve parçaların bağlantı noktalarını, taşıyıcı veya bölücü elemanların konumlarını, havalandırma, elektrik ve su servislerini şekillendirmek gibi detayların kurgulanması için statik projenin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekir. Bir yapının statik projesi hazırlanırken pek çok fiziksel değişken de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu değişkenler arasında yapının üstüne inşa edildiği zeminin özellikleri; rüzgâr, yağmur, kar gibi hava koşulları; deprem, toprak kayması, kasırga gibi doğa olayları, ve hatta binaya uçak çarpması, yıldırım düşmesi, yangın çıkması gibi aşırı uçlarda gerçekleşmesi olası durumlar da sayılabilir.