Mimari Proje

Mimarlar proje çalışmalarının tasarımını çizgili belgeler ve beraberinde yazılı dokümanlar ile bu projelerini ifade ederler. Tasarladıkları yapının kusursuz bir biçimde uygulanabilmesi için projenin uygulanması sürecinde bu tasarımları geliştirebilirler. Mimarlar geliştirdikleri projeleri ifade etmek için farklı yöntem ve araçları kullanabilmektedirler. Mimar tarafından kullanılan yöntem ve araçların standart olması oldukça önemlidir. Nitekim bu standart kavramlar görevli kişiler tarafından daha kolay algılanır. Bu sayede mimarlar arasında iletişimin ve dil birliğinin oluşmasını sağlar.

Mimarların hizmetlerini eksiksiz, mükemmel bir şekilde sunması gerekmektedir. Bu kapsamda mimarların çalışmalarını ifade ettikleri belgelerde aranan koşullar “Standart” olarak ifade edilmiştir.